Vi bryr oss om våra produkter och gör naturligtvis vårt bästa för att leverera dem till dig i toppskick. Det händer dock ibland att en beställning går sönder under transporten eller att något annat händer som gör att du kan göra anspråk på garantin. Enligt lag är du skyldig att rapportera detta till oss inom två månader efter att du upptäckt felet. Om defekten faller inom garantin kommer vi att ordna reparation eller utbyte utan kostnad.

Det kan alltid hända att något inte blir riktigt som planerat. Vi rekommenderar att du först rapporterar eventuella reklamationer till oss genom att maila info@vrl-shop.nl. Om detta inte leder till en lösning är det möjligt att registrera din tvist för medling via WebwinkelKeur på https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/dispute. Från och med den 15 februari 2016 kommer konsumenter i EU även att kunna registrera tvister via EU-kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform finns på ec.europa.eu/odr. Om din reklamation ännu inte behandlas någon annanstans är du fri att lämna in ditt klagomål via EU-plattformen.